U našoj se biskupiji Rottenburg-Stuttgart 22. 03. 2020. održavaju izbori za nova Pastoralna vijeća na petogodišnji mandat.

Naše Hrvatske katoličke zajednice biraju Pastoralna vijeća koja predstavljaju sve vjernike jedne zajednice te zajedno sa župnikom vode zajednicu. Rad Pastoralnog vijeća obuhvaća brigu i skrb o pastoralnom radu u našim zajednicama. Nova Pastoralna vijeća će se sastojati od 10 vijećnika u HKZ Sindelfingen, 5 vjećnika u HKZ Leonberg i 6 vjećnika u HKZ Herrenberg.

Tko smije glasovati?
Pravo glasa imaju katolici od navršene 16. godine života sa hrvatskim državljanstvom te mjestu stanovanja (najmanje 3 mjeseca) na području zajednice (Kerngemeinde). Oni koji žive izvan zajednice (Einzugsgebiet) ne mogu glasovati.

Tko se može kandidirati?
Kanidirati se mogu svi katolici sa hrvatskim državljanstvom od navršene 18. godine života koji se kandidiraju samo u jednoj zajednici i koji su pismeno pristali na svoju kandidaturu. Članovi zajednice koji žive na širem području ili čak izvan područja zajednice, mogu se kandidirati na izborima za Pastoralno vijeće.
Oni koji se žele kandidirati moraju to pismeno učiniti putem obrasca kojega će dobiti u župnom uredu. Svi članovi naših zajednica sa pravom glasa mogu predložiti kandidata. Ako kandidat prihvati kandidaturu, potrebno je skupiti pet potpisa članova naših zajednica koji podržavaju kandidata.
Kandidati se mogu predlagati u vremenu od 10. 01. 2020. do 02. 02. 2020. Kandidate za izbore novih Pastoralnih vijeća objavit ćemo preko župnog listića, oglasnih ploča i naše internet stranice u veljači 2020. godine.

Izbori će se održati 22. 03. 2020. prije i poslije nedjeljnih svetih misa ili pismenim putem (do 20. 03. 2020. u 12.00 sati) na zahtjev u župnom uredu.

Više informacija o izborima možete dobiti u našem uredu, kod pastoralnog osoblja, pastoralnih vijećnika i Izbornog vijeća.

   

Liturgija dana  

   

Važniji termini  

08.12.2019.
Nikolinje nakon svetih misa

22.03.2020.
Izbori za nova pastoralna vijeća

12.04.2020.
Uskrs

02.05.2020.
Prva pričest

20. - 24.05.2020.
Hodočašće u Lurd

   

Facebook  

Nađite nas i na Facebook-u.
FacebookLike

   
© Hrvatske katoličke zajednice Sindelfingen - Leonberg - Herrenberg